Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

+359 885 547810
+359 887 885464
info@hespa-bg.com
+359 885 547810
+359 887 885464

Инфрачервената термография е диагностичен метод, който се използва за откриване на дефекти в индустриални обекти с различно предназначение. Освен като безразрушителна диагностика, инфрачервената термография се използва и за превантивен мониторинг.

Термографският контрол и анализ се основава на изследването на топлинното излъчване на оборудване, уреди, апарати, машини, съоръжения и участъци от сгради. По време на измерването, инфрачервена камера заснема излъчването на топлина от изследваната повърхност, като съответната радиация се превръща в електронни сигнали и се визуализира като инфрачервена картина. 

При термографското обследване се откриват проблеми и локализират зони, при които има необходимост от ремонтни дейности. Чрез откриването и отстраняването на проблеми и дефекти, може да се осъществява контрол на състоянието на съоръженията, контрол на качеството на ремонтните дейности, да се предотвратят аварии и пожари, и да се постигне намаляване на производствени и непроизводствени разходи.

За тези цели, Орган за контрол “ХЕСПА” извършва:  

Термографски контрол и анализ на топлинното излъчване  на уреди, апарати, машини, съоръжения и други:

  • Температура на излъчване на обекта чрез термовизионен метод на контрол