+359 885 547810
+359 887 885464
info@hespa-bg.com
+359 885 547810
+359 887 885464

При своята работа, служителите могат да бъдат изложени на опасни и нездравословни въздействия на заобикалящата ги работна среда, които произтичат от вида на осъществяваните от тях дейности и отделящите се като резултат от тези дейности прах и емисии на химични съединения.

Законодателството е наложило изисквания за нормите на химичните фактори, които оказват влияние върху здравето и безопасността на служителите. Целта на нашите дейности по контрол в сферата на осигуряване на безопасност при въздействието на химични фактори на работното място е да проверим нивата на експозиция на опасни химични емисии и прах на работното място и да оценим съответствието на работните условия със законовите и нормативни изисквания за безопасност и здраве на служителите. За тази цел, Орган за контрол “ХЕСПА” извършва:

Контрол на Физико-химични фактори на работна среда – нетоксични прахове във въздуха на работната зона

Контрол на Химични фактори на работната среда – химични агенти във въздуха на работната зона

Контрол на Атмосферен въздух – концентрация на общ суспендиращ прах