+359 885 547810
+359 887 885464
info@hespa-bg.com
+359 885 547810
+359 887 885464

Внедряването и сертификацията на Системи за управление е важна предпоставка за ефективната организация и качественото изпълнение на трудовите дейности.

ХЕСПА” ООД предлага консултации, свързани с изграждането, внедряването, поддържането и сертифицирането на Системи за управление на качеството в организациите и предприятията, съгласно следните стандарти:

  • БДС EN ISO / IEC 17020

  • БДС EN ISO / IEC 17025

  • БДС EN ISO 14001

  • BS OHSAS 18001

  • БДС EN ISO 9001