+359 885 547810
+359 887 885464
info@hespa-bg.com
+359 885 547810
+359 887 885464

КОНСУЛТИРАНЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В РАБОТНА И ОКОЛНА СРЕДА

ХЕСПА” ООД предлага консултации по безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда, които включват:

 • Запознаване с изискванията на необходимите законови и нормативни уредби по отношение на безопасността и здраве при работа, и свързаната с работните дейности защита на околната среда;

 • Запознаване с необходимите дейности, свързани с изискванията за здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда

 • Запознаване с необходимите документи и записи, свързани с изискванията за здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда

 • Препоръки на мерки за отстраняване, ограничаване и предотвратяване на рискове за здравето и безопасността на работещите

 • Препоръки за мерки за предотвратяване на замърсяване на околната среда вследствие на работните дейности 

 • Препоръки за мерки за предотвратяване на вредни влияния върху околната среда при дейности, свръзани с производство на стоки или предоставяне на комунални услуги

    

КОНСУЛТИРАНЕ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Внедряването и сертификацията на Системи за управление е важна предпоставка за ефективната организация и качественото изпълнение на трудовите дейности.

ХЕСПА” ООД предлага консултации, свързани с изграждането, внедряването, поддържането и сертифицирането на Системи за управление на качеството в организациите и предприятията, съгласно следните стандарти:

 • БДС EN ISO / IEC 17020

 • БДС EN ISO / IEC 17025

 • БДС EN ISO 14001

 • BS OHSAS 18001

 • БДС EN ISO 9001