ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

В ХЕСПА са внедрени и се използват високи технологии за осъществяване на дейността. Техническите средства за измерване, изпитване и контрол са произведени от водещи европейски и американски производители и се калибрират периодично от акредитирани български и европейски организации. Използват се компютърни технологии при управление на качеството.

bg_BGBulgarian