СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Дружеството, чрез Органа за контрол, Изпитвателната лаборатория, Службата по трудова медицина и Центъра за професионално обучение, е внедрило и прилага СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, съгласно следните стандарти:

  • БДС EN ISO / IEC 17020:2012
  • БДС EN ISO / IEC 17025:2018
  • ISO 9001:2015

За повече информация относно нашите акредитации и сертификации съгласно тези международно признати стандарти, моля посетете нашата страница Акредитации

bg_BGBulgarian