НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

„ХЕСПА“ ООД е център по безопасност и здраве при работа и околна среда, който предлага комплексен подход при обслужването на своите клиенти. Ние сме затворили кръга от дейности по безопасност и здраве, които помагат да се разберат и създадат условията за опазване на човешкото здраве и околната среда в организациите на нашите клиенти и сред населението.

bg_BGBulgarian