КОНСУЛТИРАНЕ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Внедряването и сертификацията на Системи за управление е важна предпоставка за ефективната организация и качественото изпълнение на трудовите дейности.

“ХЕСПА” ООД предлага консултации, свързани с изграждането, внедряването, поддържането и сертифицирането на Системи за управление на качеството в организациите и предприятията, съгласно следните стандарти:

  • БДС EN ISO / IEC 17020
  • БДС EN ISO / IEC 17025
  • БДС EN ISO 14001
  • БДС ISO 45001
  • БДС EN ISO 9001

bg_BGBulgarian