КОНСУЛТИРАНЕ – БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В РАБОТНА СРЕДА

“ХЕСПА” ООД предлага консултации по безопасност и здраве при работа, които включват:

  • Запознаване с изискванията на необходимите законови и нормативни уредби по отношение на процеса на осигуряване на безопасност и здраве при работа
  • Запознаване с необходимите дейности, свързани с изискванията за здраве и безопасност при работа
  • Запознаване с необходимите документи и записи, свързани с изискванията за здраве и безопасност при работа
  • Препоръки на мерки за отстраняване, ограничаване и предотвратяване на рискове за здравето и безопасността на работещите
bg_BGBulgarian