КОНСУЛТИРАНЕ – ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

“ХЕСПА” ООД предлага консултации по опазване на околната среда, които включват:

  • Запознаване с изискванията на необходимите законови и нормативни уредби по отношение на свързаната с работните дейности защита на околната среда
  • Запознаване с необходимите дейности, свързани с изискванията за опазване на околната среда
  • Запознаване с необходимите документи и записи, свързани с изискванията за опазване на околната среда
  • Препоръки за мерки за предотвратяване на замърсяване на околната среда вследствие на работните дейности
  • Препоръки за мерки за предотвратяване на вредни влияния върху околната среда при дейности, свръзани с производство на стоки или предоставяне на услуги
bg_BGBulgarian