ИСТОРИЯ

ХЕСПА ООД е основана през 1991 г. като Лаборатория за електрически измервания. Вече 29 години компанията се развива и разширява обхвата си на дейност в областта на БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ОКОЛНА СРЕДА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.

Днес Дружеството ХЕСПА ООД е специализирано като комплексен лабораторен и консултантски център по безопасност и здраве на хората и околната среда. Ние сме затворили кръга от дейности, необходими за опазване на човешкото здраве и въздуха в околната среда. Ръководството и експертите в ХЕСПА ООД се определят като Корпус за бързо реагиране, който се отзовава на нуждите на своите клиенти по възможно най-бързия и ефективен начин.

През годините, Дружеството се доказа като лоялен партньор в сферата на опазване на човешкото здраве и околната среда, характеризиращ се с високо качество на предлаганите услуги, високи и иновативни технологии, задълбочени познания на експертите, изключителен професионализъм, бърза реакция при нужда, и с точност и коректност от страна на ръководството и персонала.

В годините Дружеството е работило с клиенти от голям диапазон сектори в България, помагайки им да разберат и управляват ефективно процесите, необходими за осигуряване на здраве и безопасност на техните служители, както и механизмите, необходими за намаляване на опасното влияние на техните дейности върху населението и околната среда. 

Основните сектори, обслужвани от ХЕСПА ООД в годините включват:

»телекомуникации
»хранително-вкусова промишленост
»текстилна промишленост
»тютюнева промишленост
»строителна промишленост и производство на строителни материали
»производство на електрически съоръжения
»машиностроене
»металургия
»дървопреработване

»целулозно-хартиена промишленост
»фармацевтична индустрия
»минна промишленост
»химическа индустрия
»въздушен, воден и сухоземен транспорт
»петролна индустрия
»енергийна промишленост
»аграрна индустрия
»хотелиерство и туризъм
»търговия
bg_BGBulgarian