ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

„ХЕСПА“ ООД взема участие в управлението на изследователски проекти, свързани с осъществяването на бизнес услуги в страната. Пример за подобна дейност е участието на „ХЕСПА“ ООД в управлението на процеса на проучване, част от проекта „Предприемане на бизнес в България“, финансирано от Европейската Комисия и управлявано от Групата на Световната банка.

„ХЕСПА“ ООД управлява процеса на проучване по показатели „получаване на строителни разрешителни“ и „присъединяване към електроразпределителната мрежа“. Целта на този проект беше да се идентифицират добри практики и да се премахнат пречките за предприемане на бизнес, за да се създаде по-благоприятна среда за частния сектор в България.

Компанията приема предложения от заинтересовани организации за съвместна изследователска дейност.

bg_BGBulgarian