ЕКИП

ХЕСПА разполага с постоянен персонал от специалисти, притежаващи подходящ опит, знания, техническа правоспособност, професионална подготовка, квалификация, и етично отношение за изпълнение на функциите си. Специалистите в „ХЕСПА“ ООД притежават задълбочени знания и опит в сферите на физиката, химията, електрониката, електротехниката, енергетиката, педагогиката, медицината, дипломацията, разработването, поддържането и одитирането на системи за управление на качеството.

Съществува система за обучение, която гарантира постоянно и ефективно повишаване на професионалната квалификация и развитие на персонала в Дружеството.

bg_BGBulgarian