АУТСОРСИНГ

Отделите по безопасност и здраве при работа и екология в организациите и предприятията са важен механизъм за разбирането и прилагането на изискванията за безопасни и здравословни трудови условия и свързаната с работните дейности защита на природата.

В помощ на работодателите, “ХЕСПА” ООД предлага комплексно изпълнение на всички дейности, свръзани със създаването на условия за безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда. Като работодател, Вие можете да възложите на “ХЕСПА” ООД всички тези дейности, като разчитате на цялостните познания и опит в тези сфери на всички специалисти в Компанията ни, от отговорниците ни по качество, до инженерите и лекарите, и членовете на Ръководството.

bg_BGBulgarian