ЦЕНТЪР ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ В РАБОТНА И ОКОЛНА СРЕДА

Работим заедно с Вас, за Вашите здраве и безопасност, и за опазването на околната среда

Помагаме с развитието на нашите клиенти като организации, които са високо отговорни към служителите, населението и околната среда

Помагаме на нашите клиенти да управляват активно рисковете, свързани с техните дейности

Нашите дейности помагат на клиентите ни да спазват задължителните държавни и международни законови и нормативни изисквания по безопасност и здраве и опазване на околната среда

Помагаме да се създадат и запазят здравословни и безопасни условия на труд за всички

Помагаме в опазването на околната среда

Обръщаме внимание на предизвикателствата на настоящето, с поглед към стъпките, които трябва да се направят в бъдещето по отношение на здравето и безопасността на хората и околната среда

Предоставяме познания за развитие и усъвършенстване на хората и техните дейности

Помагаме за разбирането, създаването и усъвършенстването на Системи за управление, необходими за качественото функциониране на организациите

Помагаме нашият свят да стане едно по-здравословно и безопасно място за живот

Орган за контрол

Помагаме Ви да оцените, управлявате и контролирате факторите, които оказват влияние върху здравето и безопасността Ви на работното място и вкъщи, и върху опазването на околната среда.

Изпитвателна лаборатория

Оказваме съдействие при оценка, измерване и управление на факторите, които оказват въздействие върху околната среда.

Трудова медицина

Анализираме рисковете, свързани със здравето на работещите, и Ви помагаме да създадете условия на труд, които предотвратяват проявата на тези рискове.

Оценка на риска

Анализираме и оценяваме рисковете, свързани с дейностите и техническите средства на работното място, и Ви помагаме да управлявате дейностите за отстраняване и предотвратяване на тези рискове.

Център за професионално обучение

Помагаме Ви да повишите и затвърдите знанията си по безопасно осъществяване на трудовите дейности и свързаните със здравето и безопасността на работещите законови и нормативни уредби.

Изследователска дейност

Помагаме Ви да проучите и оцените факторите, свързани с развитието на бизнеса, подобряването на здравето и безопасността в работна среда, опазването на околната среда, и други важни за Вас показатели.

Консултантски дейности – безопасност и здраве в работна среда

Оказваме съдействие при разбирането и прилагането на изискванията, свързани със създаването и поддържането на безопасни и здравословни условия на труд, както и при осъществяване на дейности за насърчаване на безопасност и здраве на работното място.

Консултантски дейности – опазване на околната среда

Оказваме съдействие при разбирането на изискванията, свързани с опазването на околната среда при осъществяване на дейностите в предприятието, и управлението на дейностите, които гарантират защита на природата.

bg_BGBulgarian